WAT IS RAI?

Kwaliteit van leven van kwetsbare personen verbeteren.

RAI staat voor Resident Assessment Instrument. RAI is een vragenlijst waarmee je de volledige situatie van een zorgvrager/cliënt in kaart kunt brengen. Met RAI worden professionals en organisaties ondersteund om veilige en passende beslissingen te nemen voor kwetsbare personen.

De basis vormen systematische observaties door verpleegkundigen en verzorgenden. De professional verleent zorg en gaat in gesprek met de cliënt en zijn/haar naaste(n).

Professionals vullen waar mogelijk samen met de cliënt RAI in en krijgen een overzicht van aandachtsgebieden voor verbetering van het functioneren op zowel fysiek, psychosociaal en medisch vlak. Evidence based suggesties helpen bij het samen kiezen voor passende acties, inclusief passende indicering (ZZP).

RAI is ontwikkeld door wetenschappers en professionals uit meer dan 30 landen inclusief Nederland, het InterRAI netwerk. Dit is een internationaal samenwerkingsverband. NedRAI is de organisatie voor Nederlandse RAI gebruikers.

Er bestaan verschillende RAI vragenlijsten. RAI wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt onder meer in ouderenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidzorg en acute zorg. In verschillende landen is het werken in de zorg met RAI verplicht. In Nederland gebruiken zorg-professionals RAI instrumenten in diverse regio’s en organisaties.

Er bestaan korte screeners en langere vragenlijsten. De kern van al deze lijsten is identiek. Per zorgsetting wordt de basislijst aangevuld met items die voor die zorgsetting van toepassing zijn. Zo vraagt RAI in de thuiszorg naar mantelzorgbelasting, in de langdurige zorg naar dagbesteding en welzijn en in de palliatieve fase naar zingeving en wensen voor het levenseinde.