WAAROM RAI?

RAI is het meest betrouwbare instrument ter wereld!

De interRAI instrumenten, die wereldwijd gebruikt worden zijn wetenschappelijk erkend voor hun betrouwbaarheid. De resultaten liegen er niet om. ‘30% minder blinde vlekken in zorgdiagnose, tot 70% minder ziekenhuisopnames en een jaar langer thuis wonen’, zeggen internationale studies.

Wat levert RAI op?

 Voor kwetsbare personen:

 • Mensen voelen zich gehoord;
 • Langer behoud van zelfredzaamheid en autonomie;
 • RAI signaleert problemen die bij de zorgprofessional nog niet in beeld zijn.

Voor zorgprofessionals:

 • RAI dwingt breed te kijken en helpt blinde vlekken in kaart te brengen;
 • RAI genereert signaleringen die aandacht verdienen voor zorg- en behandelplannen. Wat kan er gestabiliseerd of verbeterd worden?;
 • Werken met RAI vergroot de competentie van professionals;
 • Professionals voelen zich ontlast, want alle losse risico-inventarisatielijstjes schaffen we af. RAI bevat alle risico-inventarisaties en knoopt met een slim algoritme 'aan de achterkant' alle gegevens aan elkaar.
 • De tijdsdruk en stress dalen, de werkvreugde en het zelfvertrouwen van professionals stijgen.
 • Uitkomsten van interventies kunnen worden geevalueerd.

Voor organisaties:

 • Inzicht in de mate van over- of onder-indicatie van cliënten;
 • Uitkomstindicatoren over de kwaliteit van zorg;
 • Ondersteunt multidisciplinair samenwerken binnen en tussen settings;
 • Continuiteit van zorg : cliënten kunnen door settings heen worden gevolgd;
 • Inzicht in frequentie van gezondheidsproblemen maakt populatiemanagement mogelijk.
 • Vergelijken van gegevens van verschillende teams of locaties. Wat gaat waar goed en wat kan er beter? Wat kunnen we leren van elkaar?
 • RAI bevordert het delen van best practices.

Voor overheden:

 • Inzicht in kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • Inzicht in mate van passende en doelmatige zorgtoewijzing.
hands-g376ee533a_1280

Het goede gesprek

In de zorg heb je voortdurend contact: een hand vasthouden, een gesprek of samen actief zijn. Daarnaast vraagt de zorg om heldere afspraken en overleg, met cliënten, hun netwerk en collega’s. Goed communiceren is daarom essentieel. Communicatie is de smeerolie voor een goede zorgverlening. Als je RAI gebruikt ga je minimaal 2x per jaar een goed gesprek voeren met de cliënt en zijn/haar naaste(n). Samen bespreek je de wensen en behoeften van de cliënt. Wat zegt iemand zelf over zijn leven en gezondheid? Wat zegt RAI? Wat wil de cliënt wel en niet?

Methodisch werken

Door methodisch te werken ga je gestructureerd na wat die wensen en mogelijkheden van de cliënt zijn en maak je duidelijke afspraken die je vastlegt in het plan. Bovendien evalueer je regelmatig zodat de zorg afgestemd blijft op de cliënt. Methodisch werken heeft te maken met kwaliteit en het streven naar handhaving of verbetering van de kwaliteit.

In de zorg is methodisch werken gegevens verzamelen, problemen vaststellen, doelen vaststellen, interventies vaststellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Het gebruik van RAI op vaste momenten en bij essentiele toestandsveranderingen helpt dit proces te stroomlijnen en van de juiste informatie te voorzien.

Positieve Gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Met RAI breng je de volledige situatie van de cliënt in beeld. Daarbij is het van belang om de wensen en behoeften van de cliënt naast de feiten uit RAI te leggen. Wat ga je als zorgverlener wel doen? Maar ook wat niet?