Ouderenmishandeling in zicht met RAI.

Sandra Hartog
sandra@worqflowz.nl

Ouderenmishandeling in zicht met RAI. 1 op de 20 senioren wordt op enig moment slachtoffer van ouderenmishandling. Dit neemt alleen maar toe, waarschuwt Veilig Thuis. Meer aandacht voor dit thema zou helpen. Als je met RAI werkt, heb je het goede gesprek waar ruzies en misbruik ook ter sprake komen. Mishandeling kan zowel misbruik als verwaarlozing betekenen. Soms is het opzettelijk doen lijden, maar meestal is het een ongewild gevolg van onvoldoende kennis, zwakheid, depressie, burn-out of onoplettendheid van de zorgverlener. 

Er kunnen 4 vormen van mishandeling worden onderscheiden:

 • Lichamelijke mishandeling.
 • Psychische mishandeling.
 • Verwaarlozing een verzorgende taak niet vervullen.
 • Financieel misbruik.

In de meeste gevallen is er sprake van overmacht. Een belangrijke oorzaak van het groeiende probleem is dat steeds meer ouderen op hoge leeftijd samen thuis wonen, terwijl dat in veel gevallen eigenlijk niet meer kan. Er zijn veel kwetsbare mensen thuis. Mensen moeten langer zelfredzaam zijn, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er ontstaan steeds meer situaties van geweld door overbelasting door de mantelzorgers.

In veruit de meeste gevallen van ouderenmishandling komt er geen melding. Men voelt schaamte en angst. Je gaat niet aan de grote klok hangen dat jouw zoon iets doet wat je niet wilt. 

Oorzaken van mishandeling:

 • Woningnood. Soms komen volwassen kinderen weer thuis wonen. Dan zie je oude patronen terugkeren die in het heden niet zo werken. 
 • Verslavingsproblematiek en/of schulden.: uitbuiting en machtsmisbruik stopt niet als je in een woonzorgcentrum woont.
 • Financieel misbruik: geld verdwijnt door de lieve zorgzame buurvrouw. Of geld wordt afgetroggeld omdat iemand het zo zwaar heeft en de auto stuk is. Als misbruik niet stopt na een interventie kan bij een rechtbank kan een bewindvoerder worden aangevraagd. Deze neemt de geldzaken over en beheert het budget van de oudere.

De toename van het aantal gevallen van ouderenmishandeling komt ook omdat er meer oog voor is. Het is een onderbelicht fenomeen, en mede daardoor een groot probleem. Er zou politiek veel meer aandacht voor moeten komen. Er is veel aandacht voor kindermishandeling, maar ouderenmishandeling staat niet op de kaart. Waarom niet? Het is geen sexy onderwerp. Er gebeurt zo veel, maar je leest er nauwelijks over.

Door er veel meer aandacht aan te besteden wordt veel ellende voorkomen.  Je kunt gevallen eerder signaleren, mensen praten erover en problemen verminderen. 

Ouderenmishandeling in zicht met RAI.

Het gebruik van RAI helpt om mishandeling te bespreken en in kaart te brengen. Zo worden verschillende vragen gesteld als je RAI invult. Bijvoorbeeld:

 • Familielid denkt dat de client beter af is in een ander woonverblijf.
 • Heeft iemand ruzie met een familielid of goede bekende?
 • is iemand bang voor een familielied of goede bekende?
 • Wordt iemand verwaarloosd, misbruikt of mishandeld?
 • Wat is de mate van eenzaamheid?
 • Uit de belangrijkste mantelzorger droefheid, woede of depressie?

RAI geeft aan wat het probleem is, de algemene zorgdoelen en richtlijnen. Door Rai minimaal 2x per jaar door te nemen/in te vullen krijgt de wijkverpleegkundige een goed beeld over de situatie en kan hier mee aan de slag. Wil jij weten wat RAI kan betekenen voor jouw organisatie? Neem contact op!

Interessant artikel? Deel op: