Innovatie of innoflatie?

Sandra Hartog
sandra@worqflowz.nl

Innovatie of innoflatie? Hoe innoveer je op een zorgzame manier?

Inzet van innovatieve technologie zoals RAI.

Hoe kun je complexe zaken eenvoudig maken? En vervolgens de stap maken naar acties die ertoe doen, die mensen ontzorgen. Dat is waar Jolanda Buwalda, bestuurder van Omring voor gaat. Je moet medewerkers in staat stellen mee te bewegen met nieuwe uitdagingen, kun je lezen in Skipr op 11 januari 2023.

Het roer moet om! 

Er is sprake van een zorginfarct: dubbel vergrijzing en een wegtrekkende jonge beroepsbevolking. We kunnen de zorg niet meer leveren zoals we gewend waren. Het roer moet om! En dat kun je op een innovatieve en zorgzame manier. Dat kun je doen door de inzet van innovatieve technologie.

RAI wordt bijvoorbeeld ingezet bij het bepalen van de aard en ernst van problemen van cliënten.  Positieve gezondheid is daarbij de basis van een persoonlijk zorgleefplan. Artificial Intelligence berekent behandelcapaciteit en eigen mogelijkheden.

Innovatie of innoflatie?

Als je begrijpt wat digitaliseren betekent en hoe het werkt kun je realistische afwegingen maken. Kijk naar doelmatigheid, financiële perspectieven en de waarde voor werkplezier of kwaliteit van leven. Anders is zinloos… Dan is het innoflatie.

Excellent aanmodderen…

Nieuwe technologie ons gaat helpen, zeker als het toegankelijk genoeg wordt en direct nut en genoegen oplevert. Innovatie is een zoektocht, niet alles zal direct goed gaan of in een kloppende businesscase passen. Durf excellent aan te modderen. Zorg dat je reserves hebt om leergeld te kunnen betalen.

Wil jij weten wat RAI kan betekenen voor jouw organistie? Neem contact op!!

Interessant artikel? Deel op: