RAI scoort op voorspellende waarde voor zorginzet.

RAI scoort op voorspellende waarde voor zorginzet. Uit de 2e pilot clientprofielen wijkverpleging van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), blijkt dat RAI kan helpen de zorgkosten te beheersen. De wijkverpleging staat onder druk. Door de vergrijzing en ontgroening. Maar ook doordat mensen langer thuis blijven wonen.

Passende zorg thuis

Om te zorgen dat er ook in de toekomst passende zorg thuis geboden kan worden, wordt gewerkt in een experiment aan een bekostiging van zorg op basis van cliëntprofielen. Deze geven inzicht in de zorgvraag van cliënten op basis van een aantal cliëntkenmerken. 

Het ontwikkelen van cliëntprofielen in de wijkverpleging is een voorwaarde voor meer innovatieve vormen van bekostiging. Hierbij wordt er niet meer voor geleverde uren bekostigd, maar geeft de bekostiging prikkels voor passende zorg. 

Inzicht in de zorgvraag via een uniforme indeling van cliënten in groepen (cliëntprofielen), en inzicht in zorguitkomsten zijn hierbij van groot belang. Als de bekostiging losser komt te staan van de geleverde zorgactiviteiten zijn er altijd cliënten die verliesgevend worden voor zorgaanbieders. Dan ontstaat er een prikkel om deze “slechte risico’s” te vermijden. Dit mechanisme wordt risicoselectie genoemd. 

Geen eenvoudige opgave

Het ontwikkelen van cliëntprofielen in de wijkverpleging die voldoende voorspellend zijn, is geen eenvoudige opgave. Uit eerder onderzoek blijkt dat wanneer enkel de kenmerken vanuit de verpleegkundige classificatiesystemen worden gebruikt, een groot deel van de variatie in zorginzet onverklaard blijft. 

Voor de cliëntprofielen is het van belang dat de informatie over alle cliëntkenmerken voor alle cliënten op eenzelfde manier wordt vastgelegd, ongeacht welke zorg er wordt ingezet. De informatie die beschikbaar is vanuit verpleegkundige classificatiesystemen is dus niet voldoende om de cliëntprofielen af te leiden. Daarom is het nodig dat aanbieders die met dit soort systemen werken ook de case-mix vragenlijst vastleggen. Dubbel werk dus!

Met RAI is het mogelijk cliëntprofielen af te leiden

Het is mogelijk om de cliëntprofielen automatisch af te leiden uit RAI/NedRAI/interRAI. Hier is naar gekeken door onderzoekers van de NZa en Universiteit Maastricht, samen met InterRAI expert Prof. Hein van Hout (Amsterdam UMC, Amsterdam Public Health Research Institute). Voor het afleiden van de cliëntprofielen is informatie over 5 cliëntkenmerken nodig. Daarvan kunnen vier kenmerken worden afgeleid uit registraties in InterRAI; enkel voor de vraag over het verwachtte verloop kan dit niet. 

RAI is objectief en betrouwbaar

RAI scoort op voorspellende waarde voor zorginzet. Je legt je gegevens over cliënten op eenzelfde manier vast. Objectief en dus betrouwbaar. Het NZA-profiel wordt berekend en is het niet nodig om losse case-mix vragenlijsten te gebruiken. 

Wil jij weten wat RAI voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op.

Interessant artikel? Deel het!