RAI maakt werk in de zorg makkelijker.

RAI maakt werk in de zorg makkelijker. Zonder aan kwaliteit in te boeten. Heb jij het artikel in de Skipr op 21 oktober gelezen?  Het tekort aan personeel drukt bijna de helft van de zorginstellingen in de rode cijfers. Het gebrek aan personeel en gestegen loonkosten drukken zwaar op zorgorganisaties. Personeelstekort leidt tot hoge werkdruk en hoge inhuurkosten. Het ziekteverzuim ligt boven de 10%. Er is weinig Geld om te investeren in digitalisering, domotica en nieuwe opleidingen. Dat klinkt niet opbeurend.

RAI maakt werk in de zorg makkelijker zonder aan kwaliteit in te boeten.

Toch zijn wij positief. Want wij geloven namelijk dat het gebruik van RAI het werk in de zorg makkelijker maakt zonder aan kwaliteit in te boeten. Er wordt gepleit voor een sterkere focus op innovatie en digitalisering zodat minder handen aan het bed nodig zijn. Het inzetten van preventie is belangrijk zodat de vraag naar zorg wordt verlaagd. RAI past precies in dit plaatje!

Wat doet RAI?

Met RAI worden professionals en organisaties ondersteund om veilige en passende beslissingen te nemen voor kwetsbare personen. Door het werken met RAI behoudt de burger langer zelfredzaamheid en autonomie. RAI signaleert problemen die de zorgmedewerker nog niet op het netvlies had waardoor preventief werken wordt bevorderd en bovendien acute ziekenhuisopnames worden teruggedrongen.

Kwaliteit van zorg vergroten door het gebruik van RAI. Een uniek assessment instrument dat wereldwijd wordt gebruikt.

Inzicht in indicering

RAI geeft inzicht in onder- en overindicatie van cliënten. Bij gemiddeld 6,16% van de verpleeghuisbewoners wordt een te lage indicatie vastgesteld. Dat leert een onderzoek met interRAI-gegevens tussen januari 2019 en mei 2022. Hierdoor loopt elke VVT-instelling veel geld mis. Het gevolg? Ten eerste zijn de zorg en de behandeling niet optimaal afgestemd op de zorgbehoeftes van de bewoner. Ten tweede voelt de medewerker die werkdruk!

Optimaliseren werkprocessen

Daarnaast staat het inzetten van RAI gelijk aan het optimaliseren van werkprocessen. RAI ondersteunt het multidisciplinair samenwerken binnen en tussen settings. Als je RAI inzet kun je verschillende losse overleggen bundelen en verkorten. Het gebruik van losse risico-inventarisaties is verleden tijd. Je spreekt 1 taal met elkaar. Dat levert veel tijd op!

Wil jij weten wat RAI voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op.

https://www.skipr.nl/nieuws/tekort-aan-personeel-druk-bijna-helft-zorginstellingen-in-de-rode-cijfers-in-2022/

Interessant artikel? Deel op: