Verspilling in de zorg

Verspilling in de zorg. Nederlandse zorg ‘verspilt’ jaarlijks 23 miljard euro. Een kwart van de totale zorguitgaven kan worden aangemerkt als ‘verspilling’, oftewel: zorg die geen waarde toevoegt. Dat constateert IQ Healthcare van Radboudumc, dat voor het eerst de faalkosten van het Nederlandse zorgstelsel in kaart heeft gebracht. Hoewel ze de nodige armslag houden, spreken de onderzoekers van een ‘schokkende uitkomst’.

Faalkosten

Faalkosten zijn  “structurele inefficiënties, die aantoonbaar worden veroorzaakt door het systeem en die voorkomen hadden kunnen worden”. Er is een forse doelmatigheidswinst te behalen.

In het onderzoek is uitgegaan van een zorgbudget van in totaal 92 miljard euro, waarvan 25 procent kan worden aangemerkt als verspilling. “Het is niet zo dat er ergens 23 miljard euro voor het oprapen ligt. Verspilling heb je in iedere sector en organisatie. Nul verspilling is niet denkbaar. Dan zouden we met zijn allen 365 dagen per jaar honderd procent productief moeten zijn. Maar in de zorg zijn wel bedragen te winnen.”

Administratieve lasten

Verspilling in de zorg. Om te beginnen zijn er de administratieve lasten. Een deel van de administratieve werkzaamheden is nodig voor goede zorgverlening of juridisch noodzakelijk. Maar er is ook ‘onnodig’ papierwerk, zoals dubbele registraties of administratie zonder toegevoegde waarde. Daarna komen falende beprijzing en onnodige zorg in beeld. Onnodige administratieve lasten dragen bij aan slechte coördinatie en daarmee via een omweg aan onnodige zorg en overbehandeling.

RAI en efficiënt werken

Het gebruik van RAI helpt op verschillende vlakken om efficienter te werken.

 • Met RAI breng je in 1x de hele situatie van de client in beeld. Weg met losse lijstjes!
 • Door data verzameling kun je meetweken overslaan. Kwaliteitsgegevens worden met 1 druk op de knop zichtbaar. 
 • RAI software is gekoppeld met het ECD. In een paar klikken maak jij een op maat gemaakt goed zorgplan.
 • Met RAI maak je duidelijk welke zorg je levert door welke medewerker bij welke cliënt.
 • RAI is het enige assessment instrument die door alle settings gebruikt kan worden. Alle gegevens die je ophaalt blijven beschikbaar. Alleen bij veranderingen pas je iets aan. Dat scheelt heel veel tijd voor de zorgmedewerker. Het gevolg: continuïteit van zorg. En veel minder administratieve last voor medewerkers. Gegevens van de cliënt verhuizen mee naar de volgende zorgsetting.
 • Het is een wereldwijd systeem die in meer dan 30 landen gebruikt wordt. Daardoor enorm solide, wetenschappelijk onderbouwd. In verschillende landen is of wordt het gebruik van RAI in de zorg verplicht gesteld. Efficiënt en overzichtelijk. 

Maar ook…

 • Uitkomsten van interventies kunnen worden geëvalueerd. Als je voor elke evaluatie RAI even doorloopt en aanpast wat er is veranderd, levert RAI direct input voor de zorgplanbespreking. 
 • Vertrouwen dat de methode gebaseerd is op recente evidence based best practice.
 • Informatie van de cliënt kan al verkregen worden in het begin van de klantreis.
 • Uitkomsten van RAI gaan prima samen met andere classificatiesystemen.
 • Alle RAI gebruikers stellen dezelfde vragen. Dus elke RAI gebruiker spreekt dezelfde taal.
 • Je kunt advanced care planning juist inzetten.
 • Je hebt de mogelijkheid om de ontwikkeling van kwetsbaarheid te monitoren gedurende de tijd.
 • Je draagt echt wat bij aan onderzoek en ontwikkeling binnen jouw organisatie, regionaal, maar ook nationaal en zelfs internationaal.
 • Je hebt een professioneel instrument in handen!

Waar wacht je nog op? Wil jij weten wat RAI voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op!

Interessant artikel? Deel het!