Een kritisch punt is bereikt.

De zorg heeft een kritisch punt bereikt; mensen krijgen lang niet altijd meer de zorg die zij nodig hebben. Passende zorg is voorwaardelijk aan de toegankelijkheid van de zorg voor iedereen in Nederland. Dit vereist grote besluiten en moeilijke keuzes. Om mensen daarin mee te nemen moeten we eerlijk zijn. Niet alles kan en niet alles is meer vanzelfsprekend. En dus zullen we ook voor elkaar moeten zorgen, elkaar moeten helpen en we zullen de zwakkeren moeten beschermen. In het NZA magazines 04 is een artikel geplaatst met de titel: “De zorg heeft een kritisch punt bereikt”. 

Een kritisch punt is bereikt.

Een kritisch punt is bereikt. De wachtlijsten in de gespecialiseerde ggz zijn onverantwoord lang. Er is een tekort aan zorgprofessionals. De huisartsen krijgen meer taken toegeschoven dan zij aankunnen. De ziekenhuizen kampen met wachtlijsten en daarnaast meer dan 100.000 uitgestelde behandelingen ten gevolge van de coronapandemie. Wachtlijsten en wachttijden zullen de komende jaren steeds langer worden. Niet in de laatste plaats door het hoge ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt. We zien wel regionale verschillen, maar in het hele land loopt de spanning op.

Om de toegankelijkheid voor iedereen in Nederland te blijven garanderen is het belangrijk dat we keuzes maken. Wat mensen zelf kunnen, zullen ze zelf- of hun netwerk- moeten gaan doen. We zullen een appèl moeten doen op zelfredzaamheid en weerbaarheid. 

Beleid om keuzes te maken en zorg te prioriteren is inmiddels noodzaak. Zorgprofessionals moeten hierin het voortouw nemen en krijgen. Zij weten als geen ander hoe het in de praktijk werkt, lossen knelpunten op en stellen prioriteiten. RAI ondersteunt in hun werk.Met RAI breng je de situatie van de cliënt volledig in beeld. Handelen in de context van passende zorg betekent dat, soms moeilijke, keuzes moeten worden gemaakt. Niet alles wat kan zullen we kunnen blijven doen. RAI helpt prioriteren en objectieve keuzes maken. 

Zorg in kaart

De volgende stap in het proces is om, uitgaand van de gezondheidsstatus van de populatie (inclusief zelfredzaamheid, veerkracht en netwerk), de vraag naar ondersteuning en zorg in kaart te brengen. Wat is nodig en wat draagt bij aan het functioneren van mensen? Hoe breng je zulke items in kaart? Ook RAI helpt om populatiemanagement mogelijk te maken. 

RAI is de basis om passende zorg te leveren. Passende zorg betekent passend gebruik én passende organisatie van zorg. Het is zorg die bijdraagt aan het functioneren en de kwaliteit van leven van mensen. Het gaat niet alleen over ziekte, maar vooral ook over gezondheid: over kijken wat iemand nog wél kan.

Wil jij weten wat RAI voor jouw organisatie en/of regio kan betekenen? Neem dan contact op. 

Interessant artikel? Deel op: