Beter goed gejat is beter dan zelf slecht bedacht.

Beter goed gejat is beter dan zelf slecht bedacht. Het eigen idee eerst. Iedereen wil ervan af maar het not invented here-syndroom is nog altijd hardnekkig aanwezig. 

Not invented here

‘We zijn in de zorg ontzettend goed om te zeggen: wat we zelf niet uitgevonden hebben, zal voor ons wel niet van toepassing zijn’, merkte minister Ernst Kuipers op. Hij gaf toe die houding bij zichzelf, ook uit zijn tijd als zorgbestuurder, te herkennen en hamert erop dat we ervan af moeten. Hij pleit ervoor om over de grenzen heen te kijken en goede voorbeelden over te nemen. 

Neem een voorbeeld aan RAI!

RAI is een Internationaal gevalideerd assessment instrument dat gebruikt wordt in meer dan 30 landen. Het is het meest betrouwbare en objectieve assessmentinstrument in de zorg. 

RAI is het enige instrument dat je kunt gebruiken in alle settings/sectoren: thuiszorg, intramurale zorg, ziekenhuis, geestelijke gezondheidszorg en palliatieve zorg. Dat is de zogenaamde InterRAI suite. RAI zorgt voor multidisciplinaire geïntegreerde zorg in verzorgingshuizen, het verbetert kwaliteit van zorg tegen lagere kosten.

Het Resident Assessment Instrument wordt ontwikkeld en getest door InterRAI. Dit is een  internationaal non-profit multidisciplinair samenwerkingsverband. Het zijn vooraanstaande professionals als verpleegkundigen, geriaters, fysiotherapeuten, huisartsen, psychologen en wetenschappers die sinds 1990 dezelfde missie delen. In veel landen hebben interRAI instrumenten een belangrijke en gewaardeerde plaats gevonden in de zorg.

InterRAI hanteert hoge kwaliteitsnormen. Elke RAI vragenlijst is het resultaat van grondig onderzoek en testen om de betrouwbaarheid en validiteit van items, uitkomsten, beoordelingen, case-mix algoritmen en kwaliteitsindicatoren vast te stellen. 

Goed bedacht! En klaar om gejat te worden!

Kippen zonder kop

Beter goed gejat is beter dan zelf slecht bedacht. Neem het goede voorbeeld van RAI over! Kijk over grenzen heen. Deze oproep is niet nieuw, maar de omslag van not invented here naar proudly copied from wil niet erg vlotten. E-health-professor Niels Chavannes (LUMC) verwoordde dat het scherpst tijdens het hooglerarendebat op Mobile Healthcare. ‘We moeten ophouden als kippen zonder kop naar gadget nummer 500 miljoen te rennen.’ 

Hij maakt zich er sterk voor om in te zetten op bestaande toepassingen waarvan al is aangetoond dat ze daadwerkelijk werkzaam zijn. Dat bespaart een hoop onnodig bij nul beginnen en uitvogelen, en dat is hard nodig.

Hardnekkig syndroom

Het hardnekkige not invented here-syndroom kwam ook ter sprake tijdens het bestuurdersdebat. ‘Innoveer nou niet zoveel, maar jat meer’, riep CZ-topman Joep de Groot op. Volgens hem is momenteel sprake van ‘beperkt doelgerichte innovatie’. Er is te veel focus op de technologie en te weinig aandacht voor procesinnovatie. 

Implementatie RAI

Het implementeren van RAI is veel meer dan het gaan gebruiken van een vragenlijst om een volledig beeld van de cliënt te ontwikkelen. Het is een tool die het werkproces en kwaliteit van zorg en samenwerking zal verbeteren. 

Wil jij weten wat RAI voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op!

Wees slim. Beter goed gejat is beter dan zelf slecht bedacht. En wees er trots op!

Interessant artikel? Deel op: