RAI: Regeren is vooruitzien

RAI: Regeren is vooruitzien. Verspilling door verkeerde diagnoses en door verkeerde inzet van zorgpersoneel zijn met RAI verleden tijd.  

De juiste zorg op de juiste plaats met RAI. Wacht niet langer met het inzetten van RAI. Er is werk aan de winkel om de zorg voor ouderen en chronisch zieken ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. De vergrijzende bevolking betekent een grote stijging van het aantal ouderen en chronisch zieken, terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt. Het is een uitdaging om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren, met goede kwaliteit, lage risico’s en met de juiste balans tussen kosten en baten. 

Afstemmen op behoeften. 

Er komen steeds meer mogelijkheden om de zorg op individuele behoeften af te stemmen. Hoe kun je duurzame zorg leveren? Door zorginnovatie, preventie, betere organisatie en bekostiging van de zorg. Door het gebruik van RAI zet je als zorgorganisatie de juiste stappen op deze thema’s.

Zorgvernieuwing en innovatie.

RAI sluit aan op de behoeften van zorggebruikers en zorgprofessionals. RAI kan de kwaliteit van zorg sterk verbeteren; cliënten voelen zich meer gehoord, er worden minder symptomen over het hoofd gezien; de triggers bieden overzicht in de kluwen van symptomen bij complexe patiënten. Gerandomiseerde studies laten beter behoud van zelfredzaamheid zien. Buitenlandse studies lieten een grote daling van het aantal ziekenhuisopnames zien. Werken met RAI vergroot de competentie en kennis van zorgprofessionals.

Preventie.

Met RAI kun je preventief werken. Je ziet mogelijke problemen veel eerder aankomen en kun je het tij op tijd keren door de juiste interventies en ondersteuning in te zetten. De cliënt zo lang mogelijk thuis laten wonen is het streven.

Belangrijk is het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plaats met RAI. Daarnaast is er behoefte zicht in de toekomst en het meten van kwaliteit van zorg. 

Met RAI krijgt een organisatie inzicht in de mate van over- of onder indicatie van cliënten en daarmee ook in over- of onderbezetting van teams. RAI geeft kwaliteitsindicatoren over de kwaliteit van zorg en ondersteunt multidisciplinaire samenwerking binnen en tussen settings. 

Ontzorgen met RAI.

Met zorg ontzorgen. Met RAI stel je de juiste indicatie. Dat geeft inzicht in de mate van passende en doelmatige zorgtoewijzing. Het toegankelijk houden van de zorg is het uitgangspunt. Zinnige en doelmatige zorg leveren, betaalbaar en haalbaar. 

Toekomstbestendige zorg met RAI.

Om de transformatie naar een toekomstbestendige zorgsector te versnellen moet zorg verplaatst worden naar de juiste setting. De eigen woning en buurt vormen daarbij het ankerpunt en wonen, welzijn en zorg worden geïntegreerd. De nadruk ligt op een preventieve benadering en eigen verantwoordelijkheid, met een meer flexibele inzet van zorgprofessionals. 

Wil jij meer weten wat je kunt doen met RAI in jouw organisatie? Neem dan contact op en wij vertellen je alles wat je nodig hebt!

Interessant artikel? Deel op: