InterRAI en het Draaideurproject Nazorg.

InterRAI en het Draaideurproject Nazorg van Amsterdam UMC. Draaideur Nazorg is opgezet vanwege de grote hoeveelheid 65-plussers die vanwege een val op de spoedeisende hulp (SEH) komen. 

Het doel van het Draaideur Zorgpad is om kwetsbare 65-plussers op maat gemaakte zorg te bieden en daarmee mobiliteit en zelfstandigheid te behouden.

Patiënten uit Amsterdam-Zuid en Amstelveen kunnen sinds mei 2022 gebruik maken van de Draaideur Nazorg. Dit houdt in dat er een fysio- of ergotherapeut die geschoold is in de InterRAI aan huis komt. Ze nemen samen met de patiënt valrisico-specifieke items uit de InterRAI door en geven op basis hiervan advies voor interventies om het valrisico te verlagen. 

Ouderen die vallen

Elke vijf minuten komt er een 65-plusser vanwege een val op een Spoed Eisende Hulp in Nederland. We zien dat 10-20% van deze patiënten binnen 30 dagen weer terug komen op de SEH. Het beleid vanuit de SEH is primair gericht op het letsel waarmee de patiënt binnen komt, bijvoorbeeld een gebroken pols. Er werd niks gedaan met de valrisico’s die na het herstel van de breuk nog steeds aanwezig zullen zijn. Dit is de reden van de implementatie van de Draaideur Nazorg.

Enkele voorbeelden van zorg die gestart zijn n.a.v. de Draaideur bezoeken:
Valpreventietraining bij een fysiotherapeut.
Betrekken van een ergotherapeut of diëtist.
Bezoek aan de opticien en audicien.
Opzoeken van een maatje of dagbesteding.

Meer weten?

 Wil jij weten of RAI iets voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op.

Interessant artikel? Deel op: