6% van de verpleeghuisbewoners heeft een te lage indicatie!

6% van de verpleeghuisbewoners heeft een te lage indicatie! Hierdoor loopt elke VVT-instelling veel geld mis. Het gevolg? Je kunt niet de juiste zorg, behandeling en begeleiding geven die nodig is. 

Inzet van RAI gaat helpen!

RAI geeft je het inzicht wat jij nodig hebt! Het is het enige instrument in de zorg die de juiste zorgzwaarte kan berekenen. Het geeft je het advies een herindicatie aan te vragen. Jij kunt hierdoor aan de hand van de uitkomsten van RAI direct actie ondernemen om de juiste indicatie voor de bewoner aan te vragen. 

https://www.pyxicare.nl/single-post/2019/09/16/primeur-herindicatieadvies-voor-zorgprofielen)

Complexe zorg in verpleeghuizen

Om te beginnen komen ouderen met een steeds complexere zorgvraag in het verpleeghuis terecht. Daarnaast zien we dat er steeds minder vaak zware indicaties worden afgegeven. Nieuwe bewoners huizen niet in met een minder complexe zorgvraag. Ze komen juist steeds vaker in crisis binnen. Dat komt doordat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Opname in het verpleeghuis stelt men zo lang mogelijk uit. Toch krijgen ze geen hogere zzp bij binnenkomst. Dat voel je, dat merk je en uit RAI-data blijkt dit feit ook te kloppen.

Andere zzp aanvragen

Verpleeghuizen kunnen voor bewoners een zwaardere zzp aanvragen. Wanneer vraag je een andere indicatie aan? Heel vaak heeft een verpleeghuis een zzp 5 uitbetaald gekregen, terwijl het eigenlijk een zzp 7 had moeten zijn. Het zou een ontzettende ontlasting zijn als bewoners van begin af aan de juiste indicatie krijgen, zodat verpleeghuizen direct de juiste zorg kunnen geven. 

Toename van zorgzwaarte tijdens verblijf

Ook tijdens het verblijf in een verpleeghuis kan de zorgzwaarte toenemen. Op welk moment zet je de stap om een andere indicatie aan te vragen? Vaak duurt deze periode veel te lang omdat het inzicht of de communicatie ontbreekt. Hier laten verpleeghuizen ook geld liggen.

Waar moet je dan aan denken?

6% van de verpleeghuisbewoners heeft een te lage indicatie. Van deze bewoners heeft gemiddeld 16% een zzp 4, 28% een zzp 5 en 48% een zzp 6. Een klein percentage bewoners heeft nog een zzp 1,2 of 3.

Met RAI zie je direct welke bewoner toe is aan een andere indicatie waardoor je onmiddellijk actie kunt ondernemen richting het CIZ. Bij organisaties die met RAI werken neemt het aantal beoordelingen met een te lage indicatie binnen 2 jaar met de helft af. Dit percentage zal in de toekomst nog sneller zakken vanwege een gloednieuw data dashboard die je alle inzichten geeft. Bij organisaties die RAI niet gebruiken verandert er niets.

Wat levert het gebruik van RAI op?

Voor een organisatie met 1400 bewoners levert het ophogen van de te lage indicaties uit RAI per jaar meer dan €1.000.000 euro op. Dat is gemiddeld €720 euro per bewoner. Het gebruik van RAI Pyxicare kost per bewoner €65 euro per jaar. Tel direct uit je winst! Daarbij moet je natuurlijk ook nog wel andere kosten rekenen zoals e-learning en training maar dan nog zijn het spectaculaire terugverdiencijfers! 

Het gebruik van RAI levert je de mogelijkheid op om aan elke cliënt de juiste zorg en behandeling te leveren. Naast de vele andere voordelen die het gebruik van RAI biedt voor de cliënt, de medewerker en de organisatie. Daar vertellen ik je graag meer over. 

Wat kan RAI nog meer voor jouw organisatie betekenen? Neem contact  op voor meer informatie. 

Je bent welkom bij de NedRAI gebruikersmiddag op 15 september in Zaandam. Voor inschrijving ga je naar www.nedrai.org.

Interessant artikel? Deel op: