Anders leven en anders zorgen. 

Anders leven en anders zorgen. Nu kunnen veel naasten niet meebeslissen over de zorg van hun dierbaren. Inzet van RAI helpt hierbij. Door met RAI te werken, werk je samen. Je betrekt informele zorgverleners bij de beeldvorming, besluitvorming, planning en uitvoering van zorg. Dit lijkt misschien logisch en vanzelfsprekend, maar is het niet. Om optimale zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden bij een stijgende vraag naar langdurige zorg, is het nodig anders te zorgen: in een meer gelijkwaardige samenwerking tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. De raad van volksgezondheid en samenleving heeft hier een document over geschreven met de titel “anders leven en anders zorgen” welke op 19 mei 2022 is verschenen. 

Omslag nodig

Door een stijgende zorgvraag door vergrijzing en toenemende personeelstekorten rust er een steeds zwaardere verantwoordelijkheid op iedereen die zorg verleent. Voor betaalde krachten, vrijwilligers en naasten is daarom een fundamentele omslag nodig in de organisatie van de zorg. 

De manier waarop we zorg organiseren in Nederland is op termijn onhoudbaar. Dat gaat niet alleen over kosten, maar ook over personeel en de manier waarop we de zorg hebben ingericht. Steeds meer mensen hebben professionele zorg nodig en verwachten de hoogste kwaliteit. Dit is duur, vraagt veel personeel maar levert lang niet altijd de beste zorg en ondersteuning op. Mantelzorgers en vrijwilligers proberen bij te springen, maar worden geconfronteerd met hoge verwachtingen, praktische belemmeringen en soms geringe waardering.

Er is een omslag nodig in het denken over hoe we zorgen en hoe we de zorg organiseren. We moeten kijken naar het geheel van beroepskrachten maar ook naasten en vrijwilligers. Een ondergewaardeerd onderwerp met ondergewaardeerde hoofdrolspelers. 

Fundamentele verschuiving

Er is een fundamentele verschuiving nodig naar netwerkgerichte zorg waarin een steunsysteem voor zorgrelaties centraal staat. Essentieel is dat naasten, vrijwilligers en beroepskrachten een team vormen in een gelijkwaardige relatie met de hulpvrager. In tijden van groeiende personeelstekorten in de zorg rusten op beroepskrachten steeds zwaardere verantwoordelijkheden en voelen informele zorgverleners zich niet gezien. De maatschappij heeft hoge verwachtingen van zorg en het is moeilijker om daaraan te voldoen. 

Vorm een team

Zodra iemand met een hulpvraag komt, is het belangrijk dat beroepskrachten een verbintenis aangaan met het netwerk van de hulpvrager (en niet alleen met het individu). Dit kun je doen door samen het gesprek aan te gaan en RAI door te nemen. Als beroepskrachten van begin af aan een team vormen met naasten en vrijwilligers, kunnen zij de hulpvraag als een gezamenlijke opdracht beschouwen. Eenieder neemt een verantwoordelijkheid in de zorg op zich, vanuit andere rollen. Je beoordeelt door het gebruik van RAI met elkaar wat er nodig is. En waar de zorgmedewerker aansluit. De zorgmedewerker neemt niet alles meer over, maar datgene het omliggende netwerk echt niet (meer) kan.

Hybride werken

Voor een toekomstbestendige zorg is het nodig om verschillende mengvormen die zijn ontstaan tussen de klassieke familiale, ongeschoolde en onbetaalde zorg enerzijds en betaalde, geschoolde en gereguleerde beroepsmatige zorg anderzijds, ruimte te geven. We zullen toegaan naar een meer ‘hybride’ zorgsysteem, zodat iedereen – ook in de toekomst – de hulp kan krijgen die nodig is. Dat vraagt anders leven en zorgen.

Wil jij weten wat RAI voor je kan betekenen? Neem gerust contact op.

Interessant artikel? Deel op: