Toekomst van de zorg met RAI

Toekomst van de zorg met RAI.

28 april 2022: op NU.nl: Verpleeghuis of niet: hoe zorgen we het beste voor ouderen?

Toekomst van de zorg met RAI. Hoe zorgen we het beste voor ouderen? Laten we ouderen zo lang mogelijk thuis wonen of is het beter iemand te laten opnemen in een verpleeghuis? Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis, is het standpunt van de overheid. 

Thuis wonen

De grootste groep blijft thuis wonen. We worden steeds gezonder oud, voelen ons verbonden met de buurt en blijven langer deelnemen aan de maatschappij.  Als thuis wonen lastiger wordt, kun je zaken veranderen om alsnog langer thuis te kunnen blijven. Het is belangrijk dat iemand fysiek en mentaal gezond blijft.

Je kunt zelf meedenken en stimuleren dat iemand zoveel mogelijk actief blijft. Ga in gesprek wat te doen als thuis wonen moeilijk wordt. Thuis wonen is niet meer mogelijk als er 24 uur per dag nabije zorg nodig is. Wanneer is dit het geval? Bij ernstige verwaarlozing of lichamelijk letsel door ziekte, aandoening of beperking, als iemands ontwikkeling ernstig wordt geschaad of als de veiligheid in het geding is.

Grenzen bewaken

In het artikel wordt geschreven dat iedereen grenzen moet bewaken. Wil je energie steken in de verzorging van je moeder of laat je dat aan professionele zorg over en ga je liever een wandeling maken of koffiedrinken? Ouderen willen hun dierbaren niet tot last zijn. Langer thuis wonen kan leiden tot eenzaamheid. Maar dat het belangrijk is om te beseffen dat door personeelsgebrek in verpleeghuizen mensen ook niet altijd de aandacht krijgen die zij nodig hebben.

Het is van belang dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om ouderen langer thuis te laten wonen, maar ook als zij in een verpleeghuis terecht komen. Ouderen door goed voor zichzelf te zorgen en actief in het leven te staan en naasten door bespreekbaar te maken hoe de toekomst eruit kan zien. 

De reacties op dit artikel geven aan dat men veelal terugkijkt naar het verleden dan naar de toekomst. Een enkeling geeft aan dat thuis wonen met de nodige aanpassingen en goede begeleiding voor naasten belangrijk is. Dat niets fijner is dan in je vertrouwde omgeving zijn en blijven. 

Maar de meeste mensen zijn het met elkaar eens dat de ouderwetse bejaardenhuizen terug moeten komen. Of meer appartementen bouwen waar 24 uur zorg aanwezig is. Veel mensen zijn dan niet eenzaam en alleen. “Want dan wordt er van alles georganiseerd”.

De toekomst is niet het verleden.

De toekomst is niet het verleden. Wat vroeger heel normaal was, is het niet meer in de tijd van nu. We stevenen af op een toekomst met veel kwetsbare ouderen en weinig zorgmedewerkers die deze mensen kunnen verzorgen of vermaken. In een verpleeghuis worden in de toekomst alleen nog mensen opgenomen waarbij thuis wonen écht niet meer gaat. De zorg neemt niets meer over, de zorg is in de toekomst alleen een aanvulling daar waar naasten het echt niet meer redden. 

Tekort aan zorgmedewerkers.

Er wordt in de reacties op het artikel regelmatig schuld gelegd bij het tekort aan zorgmedewerkers. Er zijn na de oorlog veel kinderen geboren in grote gezinnen. Er was een geboortegolf vlak de beëindiging van de 2e wereldoorlog. De blijheid over de bevrijding leidde ertoe dat velen een gezin stichten. Het was een tijdelijke opleving in het geboortecijfer. Ook dat is het verleden. Tegenwoordig zijn de gezinnen veel kleiner, doordat er minder kinderen worden geboren. Dat betekent dat er door het verleden gewoonweg nu meer mensen zijn op hogere leeftijd en minder mensen die jonger zijn. Dus vergrijzing (en vanwege het hoge aantal ouderen is het zelfs dubbele vergrijzing) en ontgroening. 

Niet alleen in de zorg merk je dit in het personeelsbestand, maar in alle sectoren. Het is vast helpend als zorgmedewerkers beter worden beloond, maar daar gaan we de vraag naar zorgmedewerkers niet mee rechttrekken. Omdat er simpelweg mensen te kort zijn om dit vak te kiezen. Als iedereen in de zorg gaat werken, vallen er gigantische gaten in andere sectoren. Dat is niet reëel.

Wat doe je zelf?

Je leest niet veel reacties op dit artikel over de eigen verantwoordelijkheid van ouderen en hun naasten in het lang(er) thuis blijven wonen. Wat gaat de oudere zelf doen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven? Waar helpen hun kinderen of naasten met het zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Ook als je werkt, zelf kinderen hebt of andere verantwoordelijkheden. In 1 van de reacties staat iets treffends: Het is zwaar om als kind zijnde van iemand die lang thuis moet wonen de zorg op je te nemen. Hoeveel je ook van ze houdt en met hoeveel liefde je ook klaar wil staan, je bent altijd bezorgd en niet altijd in de gelegenheid om langs te gaan. Alleen al dat kleine stukje zorg zou voor de kinderen een verlichting kunnen betekenen. 

Het is zeker zwaar. Een grote verantwoordelijkheid. En die bezorgdheid is een rotgevoel. Dit is echter meestal geen aangelegenheid voor een zorgmedewerkers. Alleen even langs gaan en een kijkje nemen is niet iets dat door verpleegkundigen of verzorgenden gedaan hoeft te worden. Je kunt ook met al je naasten afspraken maken wie wanneer een kijkje neemt, een spelletje gaat doen of even samen eet. Probeer het te verdelen. Of zoek een buddy, een vrijwilliger, ver voor je een keer zorg inroept. Stem af met overige familieleden en betrokkenen. En misschien kun je beeldbellen op afstand als je fysiek niet aanwezig kunt zijn? Wat kunnen andere oplossingen zijn? Er is zoveel mogelijk op het gebied van domotica en robotica. 

Kijk om naar een ander.

Waar het kan, moeten we veel meer zelf voor onze naasten gaan of blijven zorgen. Wat doe jij om jouw naasten langer thuis te laten blijven wonen? Kun je hulp en aandacht verdelen met meerdere mensen? De naasten en familie, vrienden, kennissen.. dat zijn goed gezelschap. 

Een plek in een verpleeghuis wordt een schaarste. Alleen als het écht niet anders kan, als iemand écht niet meer thuis kan wonen, wellicht is er dan een plekje te vinden. Niet in een verpleeghuis in het dorp of in de buurt, maar misschien wel verder weg. Laten we realiseren dat zorg voor ouderen een ingewikkelde puzzel gaat worden in de (nabije) toekomst. En laten we goed bedenken wat wij zelf kunnen doen. Ga het gesprek aan, denk met elkaar mee en help elkaar. 

Toekomst van de zorg met RAI.

Toekomst van de zorg met RAI. RAI helpt concreet te maken wat er met iemand aan de hand is of welke risico’s iemand loopt. Positieve gezondheid kijkt vanuit de persoon zelf. Hoe kijkt diegene tegen zijn leven en gezondheid aan? Wat is jouw blik op de situatie van de ander? Breng dit samen en maak passende toekomstplannen met naasten, betrokkenen en als je er écht niet samen uit komt, met de zorgmedewerkers.

Wil jij weten wat RAI voor jou kan betekenen? Neem contact op.

Interessant artikel? Deel op: