Wie de dood ziet, ziet het leven.

Wie de dood ziet, ziet het leven. In de zorg en zorgopleidingen is te weinig aandacht voor palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een keuzevak bij de opleiding tot basisarts. En dat terwijl elke arts te maken krijgt met ongeneeslijk zieken. Daar moet je goed mee omgaan. Het kankerfonds KWF start nu een apart programma palliatieve zorg. In de zorg worden we te weinig geleerd hoe we mensen kunnen helpen bij het stervensproces. Het gaat in dit geval over een waardig levenseinde. 

Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is zorg die verleend wordt aan mensen die niet beter meer worden. Je kunt denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen. 

Praten over de dood

Hoe lang palliatieve zorg duurt, verschilt per persoon. Soms dagen, soms weken of langer kan ook. Door op tijd met je arts en naasten te praten over je levenseinde, kun je ervoor zorgen dat je ook in het laatste deel van je leven de zorg krijgt die bij je past.  Er rust een taboe op praten over de dood, maar door erover te praten lucht het op. Het neemt angst weg, maar om dit goed te kunnen doen heb je handvatten nodig als arts of zorgmedewerker.

RAI en palliatieve zorg

Wie de dood ziet, ziet het leven. Het gebruik van RAI helpt om de levensverwachting goed in te schatten. De InterRAI CHESS-schaal in de RAI langdurige zorg bleek in een Canadese studie goed in staat om sterfte te voorspellen bij thuiszorggebruikers, geriatrisch patiënten in ziekenhuizen en bij verpleeghuisbewoners. CHESS staat voor ‘Changes in Health, End-Stage disease, and Signs and Symptoms’. 

Het gebruik van RAI en de hierin opgenomen CHESS-schaal helpt niet alleen artsen, maar ook zorgmedewerkers in te schatten hoe lang iemand nog te leven heeft. Hier kan vervolgens ‘het goede gesprek’ over gevoerd worden. Wat wil iemand nog wel graag en wat niet? Wat zijn de wensen rondom het levenseinde en hoe geven we dat vorm? 

Tijdens die laatste levensfase is er een InterRAI Palliative Care (PC) beoordelingssysteem, speciaal ontwikkeld om een uitgebreide beoordeling van de draagkracht, voorkeuren en behoeften van volwassen cliënten in de palliatieve zorgsituaties (thuis, instelling of hospice) mogelijk te maken. Het interRAI PC beoordelingssysteem is ontwikkeld om gebruikt te worden in zowel thuiszorg, als zorginstellingen. 

Wil jij weten wat RAI kan betekenen voor jouw organisatie? Neem contact op.  

Interessant artikel? Deel op: