Behandelaren werken met RAI.

Behandelaren werken met RAI. Gebruik jij ook meerdere verschillende lijstjes in jouw verpleeghuis? UNO inventariseerde een keer bij behandelaren welke lijsten er allemaal werden gebruikt. Er bleken meer dan 200 verschillende lijstjes te worden gebuikt in 1 huis!

RAI ondersteunt multidisciplinair samenwerken. Elke discipline kent zijn eigen lijstjes en is daar vertrouwd mee. Het is belangrijk om een patiënt niet op te knippen en het totaal beeld in de gaten te houden, daar is interRAI voor.

Behandelaren werken met RAI.

Cliënten in een instelling hebben vaak ingewikkelde problemen. De zorgverlening gaat allereerst uit van de vraag: ‘Wat heeft deze persoon van ons nodig?’ Deze hulp vraagt goede samenwerking tussen verschillende disciplines, oftewel multidisciplinaire samenwerking. Verschillende professionals werken daarin samen bij:

  • het stellen van de diagnose
  • het opstellen van het zorg- of behandelplan
  • de evaluatie

Iedereen volgt eigen diagnostische procedures, maar stemmen deze wel goed op elkaar af. Dat voorkomt herhalingen en een onnodige belasting van de toch al kwetsbare cliënt.

RAI voor behandelaren.

Binnen elke discipline zijn er meer of minder gevalideerde lijsten waarmee een bepaalde handicap, probleem of gedrag in kaart kan worden gebracht. Als fysiotherapeut, psycholoog of arts ben je vertrouwd met het gebruik van deze lijsten. 

Lijsten.

Voorbeelden hiervan zijn de :

Barthel index

De MMSE

De Hamilton en Cornell

SnaqRC

InterRAI instrumenten.

InterRAI instrumenten bevatten ten eerste verschillende lijsten gecomprimeerd. Items, die uit onderzoek gebleken onderscheidend zijn voor het te identificeren probleem, zijn in de InterRAI instrumenten verwerkt. 

Schalen.

Ten tweede leveren de InterRAI instrumenten schalen die overeenkomen met bekende schalen. Voorbeelden zijn de CPS of Cognitief Presteren Schaal die overeenkomt met de MMSE. En de Agressief Gedrag Schaal die gevalideerd is tegen de Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI).

Uitslagen.

De uitslagen van de RAI gebruiken we in het multi disciplinair overleg met name door te vragen of de uitslagen bekend overkomen of er verrassingen uitkomen. Je kunt zaken echt verbeteren. Je kunt ook goed je interventies evalueren. 

Aanvullend testen.

Als behandelaren aanvullend willen testen is het doelmatig als dat gericht gebeurd bij mensen die op interRAI boven komen drijven (mochten ze informatie missen) op het gebied waar de behandelaar op werkt. Fysiotherapeuten willen soms performance testjes doen, dat kunnen ze dan doen bij de mensen met revalidatiepotentieel volgens interRAI. Idem voor psychologen bij hoge DRS. Ze kunnen dankzij interRAI mooi het effect van hun behandelingen geobjectiveerd terugzien.

Valide meetinstrumenten.

RAI is gebaseerd op valide meetinstrumenten. Het is niet nodig om losse meetinstrumenten te herhalen. Uitslagen zijn namelijk al opgenomen in de uitslagen van de RAI. Is de depressieschaal hoog? Ga er maar vanuit dat er een depressie aanwezig is. Het is niet nodig nog een losse inventarisatie te doen naast RAI.

De behandelaar met RAI

Verschillende behandelaren kunnen onderdelen van RAI zelf invullen en evalueren. Er is een mooie samenwerking mogelijk tussen de behandelaar en de zorgmedewerker. Samen krijg je een volledig beeld van de cliënt zonder teveel op je hals te halen.

To slot: Wil jij weten wat RAI voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op.

Interessant artikel? Deel op: