Medicatieveiligheid met RAI.

Medicatieveiligheid met RAI.

Inzicht in het effect van medicatie op de gezondheid van ouderen, dat kunnen veel organisaties goed gebruiken! Om te beginnen gebruiken 40% van de ouderen in verpleeghuizen meer dan 9 medicijnen! Ook 40% van de ouderen die thuiszorg krijgen en 5 tot 10% van de zelfstandig wonende ouderen. 

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1.000 mensen door verkeerd medicijngebruik. Dat aantal moet omlaag. Dat geldt ook voor de bijna 50.000 ziekenhuisopnames die het gevolg zijn van onjuist gebruik van medicijnen.

Medicatiebeleid.

Een zorgorganisatie die goede zorg biedt, heeft een passend medicatieveiligheidbeleid. Dit beleid beschrijft de verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen de cliënt en alle betrokken zorgverleners.

Belangrijke thema’s zijn:

  1. De betrokkenheid van de cliënt en/of diens naasten.
  2. Zijn zorgmedewerkers bekwaam en bevoegd.
  3. Veilig voorschrijven.
  4. Medicatiebeoordeling, wordt dit gedaan volgens de procedure? Is inzichtelijk hoe vaak dit wordt gedaan?
  5. Randvoorwaarden voor veilig medicatiegebruik. Hoe wordt bijvoorbeeld geleerd van (bijna) incidenten?
  6. Medicatieoverdracht. Zijn er bijvoorbeeld duidelijke afspraken tussen bijvoorbeeld apotheek en arts?

Medicatieveiligheid met RAI.

Wat heeft RAI met medicatieveiligheid te maken? Heel veel! 

Allereerst geeft RAI aan wat de meest frequente bijwerkingen per orgaansysteem zijn. Ook bij welke voorgeschreven middelen extra controles nodig zijn. Bovendien wordt er advies gegeven welke medicijnen beter vermeden kunnen worden.

RAI geeft aan dat je medicatie moet beoordelen bij een van de volgende signalen:
– Vermoeidheid
– Depressie
– Delier
– Recente cognitieve achteruitgang
– Valincidenten
– Misselijkheid
– Recente ziekenhuisopname
– Gewichtsverlies
– Verminderde eetlust
– De zelf gemelde gezondheid: “ik voel me niet goed” of ” ik ben mezelf niet” 
– De zelfredzaamheid is verslechterd ten opzichte van de laatste beoordeling

Ouderen en medicatie.

Ouderen zijn gevoeliger voor bijwerkingen van medicatie. Dit komt door het ouder worden en de daarmee samenhangende veranderingen in het spijsverteringsstelsel en de nieren. Veranderingen in de verhouding tussen lichaamsvet en water veranderen de effecten van vet oplosbare medicatie. Ook hebben ouderen vaak meerdere chronische ziekten. Dit kan een nadelige invloed hebben op de werking van medicatie.

Naast de bijwerkingen van elk afzonderlijk medicijn zijn er tot slot nog andere negatieve gevolgen van het gebruik van medicatie:
– Verergering van de bestaande ziekte.
– Functionele of cognitieve achteruitgang.
– Negatieve effecten op kwaliteit van leven.
– Onnodig gebruik van gezondheidsdiensten.

RAI helpt het probleem te signaleren, geeft algemene zorgdoelen en richtlijnen. Wil jij weten wat RAI voor jouw zorgorganisatie kan betekenen? Neem gerust contact op.

Interessant artikel? Deel op: