Mondzorg in RAI

Een gezonde mond is van onschatbare waarde.

Mondzorg in RAI. Wat een zege! Een gezonde mond is van onschatbare waarde voor de levenskwaliteit en algemene gezondheid.

Een gezonde mond is belangrijk voor fysiek, sociaal en psychosociaal welzijn. Het is essentieel voor een goede levenskwaliteit. Een gezonde mond is belangrijk voor de algehele gezondheid.

Het gevolg van een ongezonde mond.

Het is bekend dat bij mensen met diabetes die lijden aan tandvleesontsteking, de bloedsuiker heel lastig te reguleren is. Zij zijn ook vatbaarder voor het ontwikkelen van tandvleesontsteking. Ook ruim gedocumenteerd is het verband tussen mondgezondheid en cardiovasculaire aandoeningen, ofwel hart- en vaatziekten. Andere verbanden zijn er tussen mondbacteriën en het ontwikkelen van een aspiratiepneumonie bij ouderen. Dit is een ernstige infectieziekte.

Mondzorg is een uitdaging

Als men ouder wordt is het verzorgen van de mond een uitdaging. Mensen missen soms de handigheid of de cognitieve mogelijkheden om de mond goed te verzorgen. Vandaar dat we in verpleeghuizen een enorme zorgvraag zien op vlak van mondgezondheid. Minder dan 15% van de bewoners is vrij van ontstekingen in de mond. 25% van de mensen met milde cognitieve problemen ervaart pijnen mond en aangezichtsgebied.

Kwaliteit van zorg

Als we kwaliteit van goede zorg willen verlenen, moeten we daarmee aan de slag. Hoe? We doen dit samen rondom de bewoner/ouderen. Zorgverleners zijn een enorm belangrijke schakel om mondgezondheid naar een hoger niveau te tillen.

Mondzorg in RAI

We gebruiken RAI als beoordelingsinstrument voor niet mondheelkundigen, die realistisch en haalbaar is in het gebruik. Er moet een goede inschatting gemaakt worden van de mond van bewoners in verpleeghuizen. Deze moet volledig zijn en de link leggen met de algehele gezondheid. InterRAI komt hier in het vizier. Het maakt een holistische beoordeling van de cliënt. Met RAI kun je de hele situatie van de cliënt goed beoordelen en mondzorg verbeteren.

Mondzorg Sectie

De huidige sectie van mondzorg in RAI wordt uitgebreid en er worden CAPS (cliënt actie plannen) aan gekoppeld. Zodat je deze eenvoudig kunt opnemen in het zorgplan. Voldoet de huidige mondzorg of is er een verwijzing nodig voor de tandarts? De nieuwe mond sectie is ontwikkeld en gevalideerd in verschillende fasen. Je vraagt informatie en observeert.

Studie

Medewerkers bij Omring werken mee aan een studie van 2 jaar waarbij we het effect van de mond sectie in RAI meten. Wat is het effect op de mondgezondheid van bewoners? En hoe staat het met de mondhygiëne en de algemene gezondheid? Die uitkomsten halen we uit de RAI beoordelingen.

En dat alles met het oog op het bereiken van betere mondgezondheid en levenskwaliteit van ouderen in verpleeghuizen!

Wil jij weten wat RAI kan betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact op.

Interessant artikel? Deel op: